UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Midtjysk Turisme

Som følge af den nye organisering i dansk turisme er Midtjysk Turisme lukket pr. 30. juni 2015.

 

Midtjysk Turisme var det regionale turismeudviklingsselskab i Region Midtjylland og en erhvervsdrivende fond. Vores overordnede idé og målsætning var væsentligst at stimulere turisterhvervets udvikling i regionen og i samarbejde med erhvervet, destinationer og regionen aktivt at medvirke til fremme og udvikling af turismen og oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland.

Strategi Strategi

Strategi

Ny VÆKST i turismen- en strategi for en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020.

Bestyrelsen Bestyrelsen

Bestyrelsen

Midtjysk Turismes bestyrelse består af medlemmer bredt repræsenteret både geografisk og erhvervsmæssigt i regionen.