UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Handlingsplan

Handlingsplan for "Ny VÆKST i turismen".

Ud fra strategien ”Ny VÆKST i turismen” er der i samarbejde med midtjyske nøgleaktører planlagt en række strategiske indsatser, som skal igangsættes for at sikre den midtjyske turismes konkurrencedygtighed.

Operationalisering af handlingsplanen

Det er målet at skabe en mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland, og gennem handlingsplanen udmøntes således en række målrettede projekter og tiltag med afsæt i de tre prioriterede forretningsområder:

  • Stærke Feriesteder
  • Erhvervsturisme
  • Mersalg

Handlingsplanen fokuserer på, hvorledes væksten kan øges på kort, mellemlangt og lang sigt, og der fokuseres bl.a. på tre typer af indsatser, som er gensidig forbundet:

Afsætning

Der sættes fokus på afsætning af de midtjyske turismeprodukter samt på at tilpasse dem markedet med det mål at øge omsætning og salg både før, under og efter turistens besøg i den midtjyske region.

Udvikling

Med afsæt i de midtjyske styrkepositioner og et øget fokus på afsætning skal en markedsbaseret produktudvikling og synergi på tværs inden for de tre forretningsområder Stærke Feriesteder, Erhvervsturisme og Mersalg sikre vækst.

PR og marketing

Som et led i strategien og handlingsplanen er det besluttet at styrke den midtjyske PR- og marketingmæssige indsats med det formål at øge den internationale synlighed af de midtjyske turistprodukter, og på den baggrund er der etableret en PR-enhed under Midtjysk Turisme.

 

Det Professionelle Turisterhverv

For at skabe synergi på tværs og sikre kontinuitet og sammenhæng, sættes der fokus på at oparbejde stærke destinationer og alliancer, som skal bidrage til at skabe en bæredygtig og langsigtet platform for vækst i den midtjyske turisme.

Der er tilrettelagt en række konkrete tiltag, som retter sig mod den samlede midtjyske turisme:

Digitale kompetencer

Med afsæt i Midtjysk Turismes hidtidige aktiviteter omkring digital kommunikation og digitale værktøjer tilbydes de midtjyske turismeaktørernes en række nye tiltag, der fokuserer på indsatser omkring mediestrategier og online ledelse og praktisk viden om kommunikation på online platforme.

Professionelle partnerskaber

De øgede krav til de midtjyske destinationer om at arbejde online, mere kommercielt og langt mere turistserviceorienteret end hidtil har resulteret i et øget behov for at gentænke og professionalisere samarbejdet med partnerne. Indsatsen skal således medvirke til at sikre den lokale turistorganisation viden til at agere som et professionelt og værdiskabende omdrejningspunkt for den lokale turisme.

Fremtidens turistservice og salg

Nutidens turister er bevidste og selekterende medieforbrugere, der ønsker fleksibilitet, autenticitet og interaktion mellem gæst, vært og destination både før, under og efter deres besøg. For at møde denne udvikling, tilbydes turismedestinationer og -aktører tiltag og værktøjer omkring service og salg m.h.p. at opnå viden og forståelse til at kunne levere en helhedsorienteret og professionel service- og salgsoplevelse til gæsten.