UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Sådan skaber vi ny vækst

Det midtjyske turisterhverv er i en spændende udviklingsproces, hvor turismestrategien og handlingsplanen ”Ny VÆKST i Turismen” udmøntes gennem en lang række indsatser med det overordnede formål at skabe vækst, arbejdspladser og nye forretningsmuligheder til gavn for hele regionen.

Region Midtjylland og Midtjysk Turisme har i foråret 2013 og i efteråret 2014 udgivet en ny publikation, ”Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen”, der giver et godt overblik over de mange spændende projekter og indsatser, der bliver gennemført lige nu.

Samtidig giver den også et inspirerende indblik i nogle af de talrige ”Best cases”, som allerede har givet gode, synlige resultater.

Læs publikationen fra foråret 2013 her.

Læs publikationen fra efteråret 2014 her.