UDDANNELSE

Midtjysk Turisme er ophørt

Som følge af den nye organisering i dansk turisme er Midtjysk Turisme lukket pr. 30. juni 2015.

Hvad sker der med hjemmesiden?

Hjemmesiden vil indtil videre blive opretholdt, så viden, analyser m.m. fortsat er tilgængelige.
Men vi gør opmærksom på, at www.midtjyskturisme.com IKKE længere bliver opdateret.

Håndbøgerne fra Midtjysk Turisme

Alle håndbøgerne vil fortsat være tilgængelige.
På Regional Udvikling/Region Midtjyllands hjemmeside er det muligt at downloade digitale versioner.
Her kan du gratis downloade håndbøgerne

Håndbøgerne "Effektmåling på sociale medier", "Content Marketing", "BOOST undervisningen med turismefaglig viden" og "Eventboost" kan også bestilles i bogform ved henvendelse til Dansk Kyst og Naturturisme:

Birthe Jørgensen, Teamleder for Forretningsudvikling og Business Intelligence bjo@kystognaturturisme.dk

Henriette Mølgaard Hansen, Udviklingskonsulent i Forretningsudvikling og Business Intelligence hmh@kystognaturturisme.dk

Pris incl. porto: kr. 50 

Vil du fortsat høre om kurser, arrangementer, turisme nyheder o.m.a.?

Tilmeld dig Nyhedsbrevet fra Region Midtjyllands Turisme team og hør om spændende arrangementer, de sidste nye trends, analyser o.m.a. Udsendes ca. 8 gange om året.
Tilmeld dig her

De tre nye nationale udviklingsselskaber

Dansk Kyst- & Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme er en erhvervsdrivende fond, som vil medvirke til at udvikle og skabe vækst i kyst- og naturturismen i Danmark.

www.kystognaturturisme.dk

Du kan tilmelde dig deres Nyhedsbrev her

MeetDenmark

Dansk Erhvervs- og mødeturisme

MeetDenmark er et udviklingsselskab for Dansk Erhvervs- og Mødeturisme ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner.

www.meetdenmark.dk

Dansk Storbyturisme (Wonderful Copenhagen)

Dansk Storbyturisme skal bidrage til at øge tiltrækningen af udenlandske turister fra nær- og
fjernmarkederne til de større danske byer gennem en fokuseret indsats for udvikling af
turismepotentialerne i de større danske byer.

www.visitcopenhagen.com