UDDANNELSE

Central Denmark EU Office

Midtjysk Turisme har et tæt samarbejde med CDEU - Midtjylland EU kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland, og bag Central Denmark EU Office står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Det er Central Denmark EU Offices vision at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU. Midtjysk Turisme og Central Denmark EU Office samarbejder bl.a. omkring:

  • Internationalisering af den midtjyske turisme
  • Programmer og tilskudsmuligheder i regi af EU
  • Fremtidige indsatsområder i EU (2014-2020)
  • Videndeling omkring turismerelaterede aktiviteter i Region Midtjylland
  • Partnersøgning – nationalt og internationalt

Hent inspiration og læs mere om Midtjylland EU kontor i Bruxelles på hjemmesiden www.centraldenmark.eu