UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Danske Destinationer

Formålet med foreningen og turismesamarbejdet Danske Destinationer er at øge graden af koordinering, samarbejde og vidensdeling omkring arbejdet med at skabe internationalt synlige og stærke destinationer i Danmark.

Foreningen blev stiftet den 18. august 2009 på initiativ af en række stærke destinationer i dansk turisme.
Foreningen har 12 medlemmer:

 • Toppen af Danmark,
 • Destination Djursland,
 • Destination Ringkøbing Fjord,
 • VisitSydvestjylland,
 • VisitAalborg,
 • Destination Bornholm,
 • VisitNordsjælland,
 • VisitAarhus,
 • VisitOdsherred,
 • Destination Fyn,
 • Business Lolland-Falster og
 • VisitJammerbugten.

Danske Destinationers medlemmer tegner sig for mere end 46% af det samlede nationale overnatningstal (inkl. endagsturister) og 39% af den samlede turismeskabte omsætning i Danmark.


Indsatsområder

Danske Destinationer arbejder for at udvikle stærke kyst-, by- og naturdestinationer i hele Danmark. Arbejdet er koncentreret omkring følgende indsatsområder:

 • Destinationsudvikling
 • Fremtidens turistinformation/værtsskab
 • Oplevelsesudvikling
 • Finansieringsmodeller
 • Synlighed/branding

Foreningens medlemmer mødes omkring diverse netværksaktiviteter og videndeler via erfa-grupper, seminarer og studieture.


Udviklingsprojekt: Feel like

I efteråret 2012 modtog Danske Destinationer en bevilling på 3,5 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets Feriefond til det tre-årige projekt "Feel like". Projektet kører indtil oktober 2015.


Organisering

Midtjysk Turisme er sekretariat for Danske Destinationer. I sekretariatet sidder Trine Lundorf (sekretariatsleder) og Lone Daubjerg (sekretariatssmedarbejder).

Læs mere om Danske Destinationer.