UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Digitale Informationspiloter

De Digitale Informationspiloter er et netværk af IT-superbrugere fra destinationerne i Region Midtjylland. Formålet er at øge niveauet med at arbejde med digitalisering i de enkelte destinationer og være sparringspartnere for de lokale aktører.

De digitale informationspiloter i Midtjylland har eksisteret siden 2008 og mødes 3-4 gange årligt. Netværket består af omkring 20 IT-superbrugere, som udover at tilegne sig ny viden også bruger netværket til at sparre med kollegerne.

Temaerne for netværksmøderne indretter sig efter tidens trends inden for digitalisering, således deltagerne er klædt på med de nyeste tendenser. Oftest undervises deltagerne af en ekstern konsulent, der har specialiseret sig inden for et givent digitalt område - netværksmøderne kan dog også være virksomhedsbesøg for at se digitalisering i praksis.

Emner, som har været berørt er bl.a. søgeordsoptimering, billedebehandling, tilstedeværelse på de sociale medier og effektmåling på sociale medier.