UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Videncenter for Kystturisme

Videncenter for Kystturisme er en offentligretlig, selvejende institution stiftet af Erhvervs- og Vækstministeriet, Ringkøbing-Skjern Kommune, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland.

Videncenter for Kystturismes hovedformål er at skabe vækst og innovation i danske kystturisme samt bidrage til, at kystturismens aktører og virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag.
Centerets målgruppe er primært danske virksomheder, der beskæftiger sig med kystturismerelaterede værdikæder. Derudover henvender centeret sig også til øvrige private og offentlige institutioner, der arbejder med udvikling af turismen i Danmark.

Centeret kan inden for sit formål eksempelvis varetage følgende opgaver:

  • Skabelse af viden og datagrundlag, som kan give virksomheder og andre relevante kommunale, regionale og nationale turismeaktører mv. bedre grundlag for fx investeringer i markedsføring og produktudvikling inden for kystturismen. Det kunne fx være data om salg, kundetilfredshed eller turisternes behov og ønsker.
  • Gennemførelse af udviklingsprojekter og forundersøgelser, der på udvalgte områder skaber sammenhæng mellem nye kundebehov, mere effektiv markedsføring og mere karakterfulde produkter.
  • Etablering af netværk af virksomheder og øvrige turismeaktører.

se mere på Videncenter for Kystturismes hjemmeside