UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Hvem skal have TurismeVÆKSTprisen 2015?

Nu er der åbnet for indstilling af kandidater til årets eftertragtede priser.Tre priser og 125.000 kroner skal fordeles mellem tre turismeaktører i Region Midtjylland. Hvem fortjener at blive hædret? Indstil din kandidat nu. 

TurismeVÆKSTprisen består af én hovedpris og to temapriser.

Temapriserne vil i år belønne dels et tiltag, der har anvendt digitale aktiviteter som værktøj til vækst og dels et tiltag, som har etableret samspil på tværs og dermed styrket og inddraget den lokale identitet . Fælles for de tre priser er, at modtageren bliver én, som har gjort sig bemærket med evnen til at skabe vækst gennem nytænkende og internationale initiativer.Og hvem kan så indstille - og ikke mindst modtage - priserne?

Det korte svar er, at alle kan indstille og at alle midtjyske turismeaktører lige fra campingpladser og forlystelsesparker til destinationskontorer og gårdbutikker er potentielle prismodtagere. Hent eventuelt inspiration på den samlede liste over indstillede kandidater i 2014.

Frist for indstillinger er torsdag den 3. september 2015.

HOVEDPRISEN 2015 - Ny VÆKST i turismen

Turismen er et af de største eksporterhverv i Danmark. Der er imidlertid et uudnyttet vækstpotentiale i den midtjyske turisme. Der er derfor et behov for en fokuseret og professionel tilgang hos turismeaktørerne og der er en god grund til at lade sig inspirere af dem, der lykkedes med at være omstillingsparate og bidrage til at skabe en konkurrencedygtig turisme med internationalt udsyn.

Prisen gives således til en kandidat, der har bidraget til at skabe ny vækst i turismen, og som i sit arbejde hermed har udvist mod og nytænkning på en måde, der er til inspiration for andre.

Modtageren af hovedprisen vurderes ud fra følgende kriterier:

• Effekt på værditilvækst og meromsætning. Dokumenteret i form af omsætningstal eller konkret værdiforøgelse i forhold til produkt/tjeneste/ydelser 
• Skabelse af nye jobs og/eller tilførsel af nye kompetencer i forbindelse med nye ar-bejdsopgaver og arbejdsområder 
• Nyhedsværdi og originalitet
• Grad af internationalt udsyn og sammenhæng til internationale målgrupper

Temapris 1: Digitale aktiviteter – som værktøj til vækst

I dag er digital tilstedeværelse en fundamental forudsætning for at kunne drive en forretning indenfor turismeerhvervet. Der findes nok næppe en virksomhed som ikke er tilstede digitalt med en hjemmeside Samtidig åbner udviklingen indenfor digitale værktøjer op for øget indsigt i gæsternes adfærd og beslutningsprocesser, når de søger efter rejseoplevelser. I samspil med nye markedsføringsbegreber og redskaber, som f.eks. storytelling eller content marketing, giver den øgede viden om eksisterende og potentielle gæster, således mulighed for langt mere målrettet markedskommunikation og dialog med markedet, end tidligere.

Temaprisen gives til en kandidat, der har arbejdet fokuseret med digital tilstedeværelse, i forhold til udvikling af organisationens / virksomhedens digitale markedskommunikation. Eksempler herpå kan f.eks. være plan for udvikling og distribution af digitalt indhold, udvikling af en online salgs- eller markedsføringskampagne eller lignende.

Der lægges vægt på, at der i indstillingen af kandidater til prisen redegøres for tiltaget, herunder dokumentation for, at det har haft en positiv effekt på f.eks. antallet af besøgende på hjemmesiden, omsætningsstigning eller øget gæstetilfredshed.

Modtageren af prisen vurderes ud fra følgende kriterier:

• Omdrejningspunkt for tiltaget tager afsæt i virksomhedens/organisations ønske om at arbejde med digital forretningsstrategi 
• Graden af nye markedsføringsredskaber, der er anvendt i tilknytning til udviklingen af tiltaget, f.eks. storytelling eller content marketing - samt graden af tiltagets orientering mod internationale målgrupper 
• Vedlagt dokumentation for tiltagets effekt på omsætning, øget gæstetilfredshed eller tilsvarende

Temapris 2: Samspil på tværs – som styrker og inddrager den lokale identitet

Dagens turister søger autentiske og unikke oplevelser, når de rejser. Et områdes fysiske landskab og rammer, kulturarv, de lokale erhvervsdrivende, lokal befolkning mv. udgør i samspil det turismemæssige oplevelsespotentiale. Evnen til at udvikle og anvende de stedbundne ressourcer, som favner et områdes unikhed, er derfor en væsentlig forudsætning, såfremt de midtjyske turismeaktører skal bevare konkurrenceevnen og klare sig i den internationale konkurrence om turisterne.

Temaprisen gives til kandidat, hvor nytænkning omkring inddragelse af lokale ressourcer har bidraget til at løfte og styrke områdets identitet og unikhed – og dermed vækstpotentialet. Eksempler herpå kan være tiltag, der har;
• Styrket tværfagligt samarbejde, forretningsudvikling samt evt. tiltrukket ekstern finasiering 
• Inddraget lokale foreninger eller borgere, der har styrket service og værtsskab
• Udviklet nye stedbundne aktiviteter og oplevelser målrettet områdets gæster

Der lægges vægt på, at der i indstillingen af kandidater til prisen redegøres for tiltaget, herunder dokumentation for, at det har haft en positiv effekt (effektmåling) på f.eks. antallet af besøgende til området eller øget gæstetilfredshed.

Modtageren af prisen vurderes ud fra følgende kriterier:

• Graden af tiltagets nyhedsværdi
• Tilgangen til arbejdet med lokal inddragelse og samspil
• Vedlagt dokumentation for tiltagets effekt på besøgstal, øget gæstetilfredshed eller tilsva-rende

Hvem kan modtage prisen?

Modtagerne af priserne skal være aktører i turismen i Midtjylland:

  • Enkeltpersoner
  • Turismerelaterede projekter
  • Turismevirksomheder, herunder destinationer og organisationer i Region Midtjylland

Prisen kan ikke modtages af:

  • Midtjysk Turisme eller medarbejdere i Midtjysk Turisme
  • Region Midtjylland eller medarbejdere i Region Midtjylland
  • Politikere i Regionsrådet for Midtjylland
  • Enkeltpersoner i Midtjysk Turismes bestyrelse

Indstil din kandidat her:

TurismeVÆKSTprisen 2015

Jeg indstillerIndstillet af: 

 

RELATERET INDHOLD