UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Udvikling

Midtjysk Turisme arbejder på en lang række forskellige projekter - alle sammen med henblik på at udvikle det midtjyske turismeerhverv og styrke de midtjyske turismeprodukter. 

Vores udviklingsprojekter har alle det overordnede formål at bidrage til at skabe øget vækst i turismen, og rammen for vores arbejde er yderligere beskrevet i den midtjyske turismestrategi "Ny VÆKST i turismen".

Her kan du læse om de projekter og indsatser, vi arbejder med netop nu.

Baltic Bird Baltic Bird

Baltic Bird

Projektet belyser potentialet for udvikling af både flyruter og turismedestinationer i Østersøområdet. 

2017 2017

2017

Projektet RETHINK Kulturturisme ville med Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 løfte turismen i regionen.