UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Baltic Bird

Midtjysk Turisme deltager sammen med Aarhus og Karup Lufthavn i et internationalt EU Interregprojekt med betegnelsen Baltic Bird.

Projektet er etableret med det overordnede formål at øge tilgængeligheden via fly til mindre centrale regioner i Østersøområdet for herigennem at bidrage til vækst og udvikling i områderne. 

Som led i arbejdet inddrager projektet samtidig aspekter omkring bæredygtighed i luftfartsudviklingen. Aktiviteterne i projektet løb i perioden primo 2012 til medio 2014.

Partnere i projektet

Øvrige partnere i projektet udgøres af regioner, lufthavne og aktører fra Tyskland, Norge, Sverige, Finland, Letland, Polen og Estland - bl.a. kan nævnes: Karlstad Airport, Karlstad Municipality, Norrköbing Airport, Nordland County Council, Avinor A/S, Poznan Airport, Tallinn Airport, Berlin Brandenburg Airport, Regional Council of South Ostrobothnia, Regional Council of North Karelia samt Baltic Insitute of Finland.

Leadpartner i projektet er Ministry of Economics and European Affairs of the Region Brandenburg.

Analyser og værktøjer

En væsentlig aktivitet i projektet har været iværksættelse af omfattende pax-potential analyser, der hjælper projektets lufthavne og destinationer med at kortlægge potentialet for udvikling af nye ruter. Samtidig har projektet bistået lufthavnene med konkrete værktøjer, der kan anvendes i ruteudviklingsprocessen, bl.a. support-strategier i relation til lufthavnenes markedsføring.

En anden aktivitet i projektet har været at identificere udviklingsmuligheder i forhold til de lokale transportservices, som forbinder lufthavnene med nøgle-destinationer i området. I den forbindelse er der bl.a. udarbejdet analyser af den kollektive transport til og fra Karup Lufthavn.

Herudover har arbejdsgrupper beskæftiger sig med destinationsudvikling og turismesamarbejdesamt med muligheder for at opnå ”public funding” via PSO/RDF co-finansierede ruter. Alle analyser og undersøgelser har været udført af erfarne eksterne konsulentvirksomheder. 

International sparring, videndeling og netværk

Ud over produktion af analyser og værktøjer, har projektets partnere deltaget i en række workshops og site inspections arrangeret på skift af deltagerne selv. Således har man stiftet lokalt bekendtskab med de fleste destinationer og lufthavne i projektet og opnået indblik ikke blot i de udfordringer, som andre destinationer arbejder med, men også i løsningsmodeller og best cases.

Det løbende projektsamarbejde med øvrige partnere i projektet samt det tætte samspil med internationale eksperter og ligeledes den berøring, som projektet har haft til flyselskaber, forskningsinstitutioner, turismeorganisationer og andre aktører i luftfartbranchen, har bevirket, at projektforløbet har skabt en værdifuld platform for international sparring, videndeling og netværk.

Informationer om projektet kan følges på www.baltic-bird.eu. Her kan også downloades rapporter, nyheder og dokumentation fra projektets arbejde.

Resultaterne fra projektet er opsummeret i denne folder: (PDF er under udarbejdelse af projekt kommunikationsbureau CONVIS) – rekvireres fra projektkoordinator Uniconsult.