UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Digitale kompetencer

Baggrunden for indsatsen omkring Digitale Kompetencer har i høj grad været med baggrund i den eksplosive udvikling i, at brugerne i stigende grad kommunikerer direkte med hinanden via internetfora som kan være baserede på interessefællesskaber og/eller sociale fællesskaber (også kaldet peer-to-peer kommunikation, fx Facebook, Twitter, YouTube, TripAdvisor og andre Web 2.0-medier).

Samtidig bevæger online kommunikation sig fra push (turisten får stillet rejseinspiration og information til rådighed) til pull (turisten søger selv efter inspiration og information om rejsemål). Dette stiller stadigt større krav til virksomhedens eksterne kommunikation og giver også de midtjyske turismeaktører store udfordringer i deres prioritering og organisering af ressourcer, såvel medarbejdermæssige som økonomiske.

Desuden forudsætter udviklingen, at turismeaktørerne ikke bare forstår teknologierne og funktionerne bag de digitale medieplatforme og hvordan de udnyttes, men også at de forstår turisternes nye mediebrug og -adfærd.

Indsatsen omkring Digitale Kompetencer har derfor haft en række forskellige mål:

  • At styrke den strategiske planlægning i relation til online kommunikation og salg, og dermed skabe bedre beslutningsgrundlag i forhold til tiltrækning af turister.
  • At skabe viden og forståelse for online mediernes kvaliteter og mekanismer og dermed medvirke til et ”mentalt” holdningsskifte omkring kommunikation.
  • At give turismeaktørerne de rette ledelsesmæssige redskaber i forhold til sammensætning og opkvalificering af medarbejderstaben målrettet online kommunikation.
  • At gøre turismeaktørerne opmærksom på de rette værktøjer til analyse og effektmåling af kommunikation i sociale medier.
  • At uddanne og kompetenceudvikle medarbejdere hos de midtjyske turismeaktører i relation til praktisk brug af IKT-værktøjer og online kommunikation.

Dette er bl.a. udmøntet gennem en række kurser og seminarer målrettet det midtjyske turisterhverv.