UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Turismefokuseret Erhvervsservice

Indsatsen, turismefokuseret Erhvervsservice, har haft til formål at understøtte turismeerhvervets kendskab til og brug af mulighederne i det offentlige erhvervsfremmesystem i Region Midtjylland.

Igennem indsatsen er over 450 midtjyske turismevirksomheders turismevirksomhedernes vækstpotentiale, samt behov for vejledning og rådgivning blevet identificeret.  

Indsatsen blev gennemført i et tæt samarbejde mellem Væksthus Midtjylland, de lokale erhvervsservicekontorer og de lokale turismedestinationer. Som en del af indsatsen indgik kompetenceudvikling af de lokale erhvervsvejledere og destinationsmedarbejdere. Kompetenceaktiviteterne blev gennemført i samarbejde med MEAmidt - Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi.