UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Fremtidens Turistservice

Turister er i dag meget bevidste forbrugere, som forventer fleksibilitet og øjeblikkelig interaktion mellem dem selv, deres vært og det sted, de besøger. Den personlige øjeblikkelige kommunikation med turisten og dennes forventninger til servicen stiller de midtjyske destinationer over for en række udfordringer i forhold til den måde, turistbureauer arbejder på i dag.

Denne erkendelse stiller nye krav til hvordan de midtjyske destinationer i fremtiden skal servicere og kommunikere med deres gæster - før, under og efter deres besøg.

En god rejseoplevelse begynder allerede, når den første idé opstår hos turisten og styrkes i forbindelse med købet af selve rejsen. Samtidig er der gode muligheder for at berige turisternes oplevelser under opholdet. Det er derfor vigtigt, at turisterne nemt kan tilkøbe produkter og ydelser undervejs, som matcher og udbygger den oplevelse, de har under opholdet, og at turisterne har mulighed for at få relevant information på præcis det tidspunkt, hvor de har behov for det. På samme måde fortsætter den gode rejseoplevelse også efter opholdet. Her er der mulighed for at skabe loyale kunder og sikre, at de får lyst til at besøge regionen igen.

Turistaktører og destinationer skal derfor lære at opsøge potentielle kunder allerede under inspirationsfasen og at yde et særdeles højt serviceniveau i forbindelse med bestillinger og køb af turismeprodukter. For at kunne yde optimal service under opholdet, er det vigtigt, at aktører og destinationer har de rette kompetencer til at vide hvordan – og igennem hvilke medier – de bedst når turisten, mens denne er her. For at kunne opnå kundernes loyalitet skal aktører og destinationer lære at opstille loyalitetsprogrammer gennem brugen af professionelle værktøjer. Kort sagt skal de midtjyske turismeorganisationer udvikle deres turistinformation til turistservice. Det betyder mere fokus på kommunikationen til turisten – og i den forbindelse salg. Det handler i høj grad om at vide, hvornår turisten har brug for hvad.

Der er derfor brug for at tilføre erhvervet nye salgs- og servicekompetencer. De nye kompetencer skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige redskaber og viden i forhold til at levere en god og helhedsorienteret service både før, under og efter besøget. Ligeledes er der brug for at konceptudvikle og implementere konkrete kundehåndteringssystemer (CRM og bookingsystemer). Disse systemer er nødvendige redskaber i forhold til at aktivere nye kompetencer og er en forudsætning for at kunne håndtere fremtidens turismekommunikation og -service professionelt.

RELATERET INDHOLD

Kunderelation & CRM

Som virksomhed skal du skabe relation til kunderne, så du ved hvornår du kan skabe et mer- og et krydssalg og ikke mindst til hvilke kunder.