UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Professionelle Partnerskaber

De øgede krav til de midtjyske destinationer og geografiske såvel som tematiske alliancer om at arbejde online, mere kommercielt og mere gæsteserviceorienteret betyder, at turismeorganisationerne har behov for en mere professionel og organisatorisk tilgang til deres opgaver. Kort sagt er der behov for at flytte de midtjyske turistorganisationer fra at være drevet som foreninger til at være drevet som virksomheder. 

Indsatsen omkring de professionelle partnerskaber har derfor haft særligt fokus på at identificere nye modeller til forpligtende partnerskaber og til finansiering af de indsatsområder, der er centrale for den mere professionelle turistorganisation:

  • Best practise analyse af professionelle partnerskaber, offentlig/privat samarbejde, organisationsforandring og ledelsesudvikling
  • Ledelsessparringsforløb med fokus på organisationsudvikling og forandringsledelse
  • Fællesgodefinansiering. Implementering og test af konkrete finansieringsmodeller

Arbejdet med at professionalisere det organisatoriske afsæt for den lokale turismeudvikling er i høj grad et spørgsmål om organisering, forpligtende partnerskaber, fælles værdisæt, professionalisering og økonomi til at løfte opgaverne. Det betyder, at der skal ske en stærkere fokusering på ledelse – både management (styring og kontrol) og leadership (inspiration, ledelse og motivation) og en stigende orientering mod partnerskaber med de aktører, der for alvor kan være med til at skabe vækst i turismen.