UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Winter School

Projektet Winter School har fokus på at bygge bro mellem det midtjyske turismeerhvervs uddannelsesmæssige behov og uddannelsesverdenens tilbud. Gennem forskellige projektindsatser har vi arbejdet med konkrete udviklingsaktiviteter, der sigter på at højne kompetenceniveauet i turismeerhvervet og sikre match mellem uddannelsestilbud og identificerede behov.

Øget dialog

Konkurrencen om at tiltrække turister har globalt set aldrig været hårdere, end den er nu. Derfor er det af største vigtighed, at det midtjyske turismeerhverv skaber de stærkeste produkter, leverer de bedste oplevelser og yder den bedste service til gæsterne.

For at være konkurrencedygtig kræver det, at turismevirksomhederne prioriterer kompetenceudvikling. Men det kræver også, at der eksisterer de rette uddannelsesmæssige tilbud til erhvervet. Øget dialog kan være med til at sikre et stærkt match mellem tilbud og behov.

I projektet har vi arbejdet med følgende indsatser:

• Afdækning af uddannelsesmuligheder inden for turisme i Region Midtjylland samt kortlægning af turismevirksomhedernes uddannelsesmæssige behov. Læs mere eller find analysen her.

• Fremme af samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og turismeerhverv i forhold til udvikling og markedsføring af nye turismespecifikke kursus- og uddannelsestilbud - bl.a. gennem afholdelse af faglige workshops.

• Initiering af samarbejde mellem det midtjyske turismeerhverv og studerende på regionens uddannelsesinstitutioner – bl.a. gennem praktikophold og projektarbejde. læs mere her.

• Samling og formidling af relevante og målrettede uddannelsestilbud for det midtjyske turismeerhverv på www.winterschool.dk.

• Udarbejdelse af inspirationsbog til midtjyske uddannelsesinstitutioner og aktører, der udbyder uddannelser og kurser inden for turisme. Bestil bogen eller læs mere her.