UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Erhvervsturisme

Målet for Midtjysk Turismes erhvervsturismeindsats er at styrke regionens position i mødeindustrien.

Det handler om at tiltrække flere kongresser, konferencer, møder, messer og business events såvel nationale som internationale og at indfri det store uudnyttede erhvervsturismepotentiale i regionen, som vækstanalysen foretaget i 2010 peger på.

Erhvervsturisme er et interessant segment, fordi erhvervsturister typisk har et fem til seks gange større døgnforbrug end ferieturisterne, og fordi erhvervsturisterne bidrager til øget efterspørgsel på koncepter og tilbud inden for fx gastronomi, kultur, events og tema- og brancherelaterede aktiviteter. Samspil og udvikling i relation til regionens forsknings- og erhvervsmiljø er en anden vigtig grund til at prioritere erhvervsturisme.

Business Relations+ er titlen på erhvervsturismesatsningen, der indgår i regionens vækststrategi Ny VÆKST i Turismen. Projektet er forankret i et nyt strategisk partnerskab mellem Herning og Aarhus, der i samarbejde med Midtjysk Turisme og en række øvrige offentlige og private partnere, bliver katalysatorer for en koordineret erhvervsturismeindsats på tværs af regionen. Med en budgetramme på mere end 40 mio. kr. frem til 2015 bliver projektet regionens hidtil største satsning på erhvervsturismeområdet.

I samarbejde med Århus Universitet og MCH som primære drivere og med udgangspunkt i regionens styrkepositioner og vidensmiljøer vil projektet arbejde på at styrke regionens værdikæde inden for erhvervsturisme og på at knytte forretningsmæssige relationer såvel nationalt som internationalt.

RELATERET INDHOLD

Målgruppebeskrivelser

Målgruppebeskrivelser

Online markedsføring giver mange muligheder for at kommunikere med flere forskellige målgrupper, men forudsætter til gengæld at man kender til målgruppernes online adfærd.