UDDANNELSE

Erhvervsturismenetværk

I forbindelse med Business Relations+ er der etableret et vidensdelings-netværk for midtjyske erhvervsturismeaktører.

Netværket tjener som platform for videndeling, uddannelse, information og forretningsudvikling i den midtjyske erhvervsturismesektor. Aktiviteterne i netværket indbefatter bl.a. tilknytning dette informationssite, invitation til et årligt seminar og adgang til et udvalg af uddannelsesaktiviteter under socialfondsprojektet Erhvervsturismeakademiet. Herudover skaber netværket rammer for erfaringsudveksling og interaktion imellem branchens forskellige aktører.