UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Mersalg

"Mersalg” er et af tre forretningsområder, som er en del af den midtjyske turismestrategi og -handlingsplan.

Det overordnede mål med forretningsområdet er at skabe øget vækst og meromsætning i de midtjyske turismevirksomheder.

Målet opnås ved at understøtte fokuserede indsatser omkring mersalg målrettet målgrupper med højt forbrug. Der arbejdes især med at styrke produkter og oplevelser i større geografiske sammenhænge, og derfor er forretningsområdet centreret omkring tre af regionens stærkeste geografiske samarbejder, hhv. VisitGudenaaen, Foreningen Destination Hærvejen og de sydlige kommuner i Netværket Limfjorden.

Som operatører for forretningsområdet skal de tre geografiske samarbejder være frontløbere for udviklingen til gavn for hele regionen. Operatørerne har med andre ord forpligtet sig til at sikre, at der sker udvikling og forankring på tværs i regionen.

Du kan læse mere om de tre udvalgte destinationers mål og indsatser ved at klikke i menuen til højre.