UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Enjoy Limfjorden

Med en målsætning om at skabe vækst og arbejdspladser i Limfjordsområdet samarbejder de fire kommuner og turismeorganisationer i Struer, Skive, Holstebro og Lemvig i et internationalt markedsføringsprojekt.

Projektet tager udgangspunkt i den fællesmængde, som Limfjorden udgør – både til vands, men også
til lands, og med fokus på naturens mangfoldighed og den fælles kulturhistorie og maritime historie.

Limfjordsområdet har allerede en betydelig turisme, men der er et stort og uudnyttet potentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til at få øget gæsternes døgnforbrug. De tilbud, der findes til turisterne i Limfjordsområdet, er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er ikke i tilstrækkeligt omfang tilgængelige på de udenlandske markeder eller bundet sammen på en sådan måde, at man kan tale om samlede oplevelsestilbud.

Projekt Enjoy Limfjorden fokuserer på at gøre turismeprodukterne i Limfjordsområdet salgbare og på at markedsføre produkterne til udvalgte målgrupper på særligt det tyske, hollandske, norske og svenske marked. Dette arbejde foregår i et tæt samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark

 

Projektets centrale indsatsområder: 

• Udvikling af fælles brand og brandmateriale for Limfjordsområdet 

• Produktmodning – herunder pakketering og klargøring til salg 

• Optimering af afsætningskanaler/agentnet

• Øget PR/presse af området

• Optimering af salgskanaler 

 

Enjoy Limfjorden er et Grøn Vækst projekt og disponerer over et samlet budget på seks millioner kroner bevilliget fra NaturErhvervsstyrelsen, Region Midtjylland, de fire kommuner og private turistvirksomheder i området. Projektperioden slutter i oktober 2014.

Nærværende projekt udspringer af Netværk Limfjorden, der er en forening, stiftet i 1995. I dag er Region Midtjylland, Region Nordjylland og otte kommuner medlemmer. Nærværende projekt omfatter kun de fire midtjyske kommuner, men har et bredt sigte mod Limfjordsturismen generelt.