UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Gudenåen

Projektet blev afsluttet i 2015

Gudenåen er en samlende faktor for de syv kommuner, som rummer store natur- og kulturværdier og et stort turismepotentiale. Der var indtil da kun blevet arbejdet med dette turistpotentiale i begrænset omfang, og projektet havde derfor formuleret den vision, at Gudenåen skulle være en af Europas foretrukne floder med en strøm af oplevelser.

Projektet arbejdede således på at skabe en fælles turistmæssig identitet (brand) omkring Gudenåen, der omfatter de syv Gudenåkommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers. Projektet skulle medvirke til, at der i området kunne tilbydes turistprodukter på et højt kvalitativt niveau, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, blev synliggjort i international sammenhæng.

Modningen og synliggørelsen af flere og i større eller mindre omfang nye salgbare produkter med Gudenåen som omdrejningspunkt skulle øge gensalget, forlænge turisternes ophold og øge deres døgnforbrug og derigennem skabe mersalg. Alle aktiviteter blev gennemført på en sådan måde, at alle relevante aktører i de syv kommuner blev tilbudt deltagelse og fik mulighed for at blive involveret.

Projektet sigtede således på at:

  • skabe helhedsprodukter med udgangspunkt i natur og kultur
  • fokusere på produkter, der har et højt kvalitativt niveau
  • tiltrække nye og bedre betalende gæster og øge de nuværende turisters ophold og døgnforbrug
  • medvirke til at øge beskæftigelse og omsætning i og i relation til turismen i Gudenåkommunerne

 

Indsatsen i projektet rettede sig bl.a. mod to hovedmålgrupper: børnefamilier (”sjov, leg og læring”) og par uden børn +45 (”det gode liv”). Disse to hovedmålgrupper blev bearbejdet på følgende internationale markeder: Tyskland, Holland, Storbritannien, Norge og Sverige i et tæt samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark.