UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Hærvejen

- en international destination for cykel- og vandreturisme.

Projektet sluttede i 2015

Indsatsen havde som mål,at der skal flere turister (kunder), nye produkter og dermed erhvervs- og forretningsudvikling - liv og omsætning - på og ved Hærvejen i de tre midtjyske kommuner langs Hærvejen (Viborg, Silkeborg & Ikast-Brande), hvilket var i overensstemmelse med det overordnede mål om flere arbejdspladser og de tre LAG`ers mål om øget aktivitet og erhvervsudvikling.

Projektet var endvidere udviklet på baggrund af et tidligere projekt. Det betød blandt andet, at en lang række private og offentlige aktører langs Hærvejen stor parate til at udvikle og investere med Hærvejen som fælles udgangspunkt.  Mange af disse aktører havde tidligere knyttet sig til nærmeste by eller landsby og ikke til den nord-syd-gående Hærvej, der løber gennem landdistrikterne og ofte gennem øde områder uden oplagte knudepunkter. Denne nyorientering mod Hærvejen som et samlet turistprodukt, på tværs af kommune- og regionsgrænser, leverede en ny platform for fælles forretningsudvikling, produktmodning, branding og markedsføring i erhvervsmæssige netværk og partnerskaber.

Projektet styrkede turismeerhvervet med henblik på at skabe flere arbejdspladser på Hærvejen og i dens opland. Hærvejen blev synliggjort og markedsført på det nationale og de internationale markeder (Norge, Holland, Tyskland), og det øgede antal turister medførte mersalg. Hærvejen blev styrkes som turistprodukt og  målrettet tilbudtudvalgte målgrupper - primært de købestærke 45+ samt aktive turister, herunder moderne pilgrimme. Projektets aktiviteter var afgrænset til Midtjylland, men der blev målrettet arbejdet for en ensartet og koordineret udvikling af hele Hærvejen i hele Jylland.


Projektets tre hovedaktiviteter var:

  • Produkt- og erhvervsmodning - dvs. Hærvejens turismetilbud blev pakket og målrettet specifikke målgrupper. Metoderne var netværk, partnerskaber, kompetenceudvikling - bl.a. i samarbejde med Midtjysk Turisme og kommunernes erhvervsservice.
  • Markedsføring - dvs. produkterne blev synliggjort og markedsført målrettet mod de udvalgte målgrupper og segmenter - på specialmesser, på hjemmesider og i magasiner, hvor disse målgrupper nås.
  • Infrastruktur - etablering af "Hærvejsport" i de tre involverede kommuner - dvs. et fysisk sted på Hærvejen, der kan fungere som indgang til eller station på Hærvejen, hvor man kan få information og basal service. Og som kan fungere som lokal forankring og koordinering af aktiviteterne i området.

Projektet blev realiseret i et tæt samarbejde mellem projektledelse, de tre midtjyske kommuner, de tre turistorganisationer samt de tre LAG`er, hærvejens aktører, foreninger som fx DVL, DCF og Foreningen af herberger langs Hærvejen.