UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

PR & Kommunikation

Midtjysk Turisme har som en del af opgavesættet fokus på PR, kommunikation og markedsføring med det formål at synliggøre de midtjyske turismeprodukter på et internationalt marked. Indsatsen udføres i tæt samarbejde og dialog med de midtjyske destinationer og VisitDenmark.

PR-enheden igangsætter således initiativer af PR-mæssig karakter, der understøtter aktiviteter og indsatser under de enkelte fokusområder, som f.eks.

  • Fokus på eksisterende målgrupper samt identifikation og fokus på højtforbrugende målgrupper
  • Fokus på tematiserede indsatser såvel inden for stærke feriesteder som mersalg
  • Fokus på tværfaglig synergi i forhold til erhvervsturisme og non-turisme med henblik på øget international synlighed
  • Udvikling af værktøjer til brug i kommunikation og markedsføring.