UDDANNELSE

Presse & markedsføring

International markedsføring & PR

Midtjysk Turisme kommunikerer ikke direkte med selve turisten, men det er vores mål at medvirke til at synliggøre de midtjyske destinationer og forretningsområder som interessante besøgsmål, og til at skabe synlighed og international profilering for prioriterede produkter og ydelser.

Dette gennemfører vi i et tæt samarbejde og koordinering med de midtjyske destinationer.

Det overordnede mål er således at sikre synergi, koordination og samarbejde på tværs af forretningsområder og projekter.

Der fokuseres på forretningsområderne defineret i strategien, som er:

Stærke feriesteder

Erhvervsturisme

Mersalg

Udgangspunktet for denne indsats skal ligeledes tage afsæt i det allerede etablerede initiativ ”Fra offline til online mod vestdansk turismes nærmarkeder”, hvor hovedformålet er at bringe den klassiske offline marketing og PR over i en mere fokuseret online tilgang. Her tages bl.a. afsæt i 24 målgruppebeskrivelser og disses online adfærd. Det er ligeledes målet at igangsætte et tættere samarbejde med de to øvrige vestdanske turismeudviklingsselskaber i relation til international markedsføring.

Der fokuseres på at:

  • etablere et tæt samarbejde med VisitDenmark om proaktiv formidling af regionens fortællinger til  relevante udenlandske journalister samt initiativer til tematiske og geografiske presseture
  • indgå et tæt samarbejde med de midtjyske forretningsområder/destinationer, Visit-Denmark og de øvrige vestdanske turismeudviklingsselskaber i relation til internatio-nal markedsføring
  • bringe den strategiske kommunikation hos de midtjyske destinationer ”fra offline til online”
  • arbejde videre med implementering af nye forretningsmodeller for finansiering i forlængelse af initiativet ”fra offline til online”
  • fokusere ikke bare på de officielle fortællinger om turismeprodukterne i Midtjylland, men i lige så høj grad at   fokusere på og identificere turisternes egne fortællinger og dermed understøtte og synliggøre brugergeneret indhold, hvor pr-enheden etablerer et ”lyttekorps”, der spotter nye trends og brugernes (turisternes) egne fortællinger og oplevelser i form af tekst, fotos og video. Der fokuseres primært på medier som Facebook, Flickr, YouTube og relevante blogs.
  • tage afsæt i en dialogbaseret pr-enhed, hvor dialogen ikke kun sker i forhold til den klassiske presse, men også i forhold til at identificere og italesætte ambassadører
  • bistå offentlige og private turismeaktører i regionen med at udvikle og formidle ”fortællinger” – sprogligt og visuelt – en rådgivende indsats gennem konkrete værktøjer
  • fokusere på en business-to-consumer-rettet kommunikation, hvor regionens fortællinger og budskaber i tæt koordination med de midtjyske destinationer målrettes udvalgte målgrupper gennem brug af CRM-værktøjer
  • indgå et tæt samarbejde med de midtjyske forretningsområder/destinationer, VisitDenmark og de øvrige vestdanske turismeudviklingsselskaber i relation til international markedsføring
  • bringe den strategiske kommunikation hos de midtjyske destinationer ”fra offline til online”