UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

RETHINK Kulturturisme

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Det er vigtigt, at kulturaktører og turismeerhverv er klædt på til at udnytte denne enestående mulighed for vækst.

Projektet RETHINK Kulturturisme havde derfor fokus på videns- og kompetenceudvikling af kulturaktører og turismevirksomheder via målrettede aktiviteter i 2013 og 2014.

Indsatsen med titlen RETHINK Kulturturisme var sat i søen for at gentænke feltet mellem kultur, events, turisme og Aarhus 2017. Der er i projektperioden udviklet nye produkter inden for kultur og turisme, sket en styrkelse af samspillet og samarbejdet, og blevet skruet op for vidensudvekslingen mellem de mange forskellige aktører inden for kulturturisme.

Ambitionen bag projektet var at give kulturturismen et kompetenceløft. Det blev bl.a. gjort ved at have følgende strategiske intentioner for øje i RETHINK Kulturturismes udvikling og indhold:

Gentænkning af fortællespor og fortællinger i den midtjyske region med henblik på større appel, deltagelse og køb fra den internationale kulturturist
Styrket internationalt forretningsgrundlag med henblik på at producere, formidle og sælge oplevelser og kulturtilbud til det internationale marked for kulturturisme.
Fremme af samarbejder på tværs af kultur- og turismeaktører i den midtjyske region og styrket samarbejde i hele værdikæden med henblik på udvikling af samproduktion, aktivitetskoordinering og kvalitetsudvikling funderet i en forståelse for den internationale kulturturist.
Styrket værtsskab i hele værdikæden med henblik på at forbedre og udvikle totaloplevelser, gæsteservice og international tilgængelighed i regionen.
Øget indsigt i og parathed til at agere i internationale salgskanaler, herunder også de digitale, med henblik på øget synlighed, international afsætning og salg af kulturbaserede oplevelser.

 

Indsatsen igangsatte konkrete samarbejdsprojekter og udviklede nye former for samspil og vidensudveksling på tværs af kulturaktører og turismevirksomheder.

Dette blev opnået ved et seminarforløb i vinterhalvåret 2013/14 og en efterfølgende testfase
i foråret/sommeren 2014.
I testfasen afholdtes også 2 masterclasses, med oplæg fra tidligere kulturhovedstæder og emner som fundraising, Tripadvisor og processtyring.

Oplæg, værktøjer og erfaringer fra arrangementerne kan findes her

1. oktober blev testprojekternes læringer og erfaringer delt med 100 oplagte deltagere på en anderledes, gentænkt og vellykket konference med titlen Grib Fremtidens Kulturturisme

Next step

Projekt RETHINK Kulturturisme er afsluttet pr. 31/12 2014.

I projektets afsluttende måneder blev der arbejdet med videns- og erfaringsopsamling fra projektets gennemførte aktiviteter, ligesom der blev kigget på fremadrettede perspektiver for arbejdet med kulturturismen i Region Midtjylland frem mod Kulturhovedstadsåret i 2017.