UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Smagsoplevelser

Midtjysk Turisme har været leadpartner på demonstrationsprojektet "Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til smagsoplevelser", der er en integreret del af "Oplevelsesbaseret kystturisme" under Videncenter for Kystturisme.

Der er i disse år et særligt fokus på oplevelser med og omkring fødevarer. Over hele landet kan der således opleves gastronomi- og råvarefestivaler fra tidlig forår til sen efterår. Festivaler som hylder og sætter fokus på det danske og nordiske køkken, madtraditioner og de gode danske råvarer. Danmark er ikke længere ”bare” et landbrugsland men et fødevareland med smagsoplevelser af højeste klasse.

Samtidig går udviklingen i turismen i stigende grad i retning af specialisering og nicheturisme bl.a. som en konsekvens af nye teknologiske muligheder for at finde alt samt ønsket om unikke og autentiske oplevelser. Her er fokus på mad og madoplevelser i højere grad blevet et bredere overordnet rejsemotiv. Mad og ferie hænger med andre ord uløseligt sammen. Alle turister, uanset om det er luksusturisten, charterturisten, feriehusturisten eller campisten, bruger en betydelig del af deres tid og penge på valg, køb, tilberedning og indtag af mad, men med den øgede fokus på smagsoplevelser er fødevarer også for alvor blevet et turismeprodukt. Der ligger således nogle klare synergieffekter i koblingen af smagsoplevelser og turisme, og der ligger et klart potentiale i at afprøve og styrke denne kobling.

Midtjysk turisme har i perioden 2012 til 2014 via en række aktiviteter og tiltag afprøve og udvikle koblingen mellem smagsoplevelser og turismen.

Se den samlede projektbeskrivelse for "Oplevelsesbaseret kystturisme"

 

Du finder analyser, baggrundsartikler og best cases i relation til Projekt Smagsoplevelser her

 

 

 

RELATERET INDHOLD