UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Stærke Feriesteder Vest

Destination Ringkøbing Fjord er ét af to stærke feriesteder, der har særlige styrker, når det gælder kystturisme. Destination Ringkøbing Fjord vil derfor som operatør for forretningsområdet Stærke Feriesteder gennemføre udviklingsprojektet ”Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord.”

Målet er at skabe en stærkere position på det internationale marked gennem udvikling af nye oplevelser og produkter samt et kvalitetsløft af eksisterende oplevelser og produkter.

Såvel oplevelser som produkter skal harmonere med eksisterende målgrupper, som overnatter i destinationens kerneprodukt: Feriehuse. Der er derfor lagt vægt på, at udviklingsaktiviteterne er målrettet målgrupperne ”Sjov, Leg og Læring” og ”Det gode Liv.” En del af Destination Ringkøbing Fjords strategi er dog at tiltrække flere højtforbrugende turister inden for de to målgrupper.

Indsatser

Siden august 2012 er der blevet arbejdet med 5 forskellige indsatser, der alle har fokus på oplevelsesudvikling ved, på og omkring Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Læs mere om indsatserne her.

Alle projekter har en markant og positiv effekt på involvering af lokale turismeaktører og har betydet et øget fokus på udvikling af en kvalitetsmæssig stærkere destination, som kan tiltrække flere gæster hele året rundt og dermed øge omsætningen i turismeerhvervet og skabe flere arbejdspladser i kommunen.

Ved siden af udviklingen af oplevelser og produkter er det Destination Ringkøbing Fjords mål at blive førende på digital formidling. En del af destinationens udviklingsprojekt er derfor at udvikle, teste og implementere aktiviteter i henhold til at være en digital destination.

 

Du finder artikler vedrørende aktiviteterne ved Destination Ringkøbing fjord ved at klikke her