UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Destinationsudvikling

En stor del af Midtjysk Turismes arbejde består i at bistå destinationerne med deres udvikling hen imod at blive et mere professionelt og strategisk omdrejningspunkt for det lokale arbejde med turisme.

Det sker bl.a. gennem de mange projekter, som Midtjysk Turisme og destinationerne løfter i fællesskab. Derudover er det vigtigt for os hos Midtjysk Turisme, at vi kan hjælpe destinationerne - både med at bidrage med den store viden, vi har akkumuleret gennem årene, og med at finde og indsamle ny viden.

Destinationsudvikling handler i høj grad om det, der gør de forskellige destinationer unikke, men også i meget høj grad om det, der binder destinationerne sammen. Enhver destination har en unik sammensætning af stedbundne herligheder, produkter og virksomheder - men det er i evnen til at videreudvikle og forædle styrkepositionerne med fokus på kvalitet og gæsteoplevelse, at afsættet for at skabe stærkere destinationer med internationalt udsyn findes.

Og derfor er destinationsudvikling på én gang et både lokalt, regionalt og et nationalt anliggende. Midtjysk Turisme har påtaget sig en rolle  i forhold til at binde de forskellige niveauer sammen og sikre vidensdeling og erfaringsudveksling på tværs. Blandt andet har Midtjysk Turisme valgt at involvere sig i foreningen Danske Destinationer med betjening af foreningens sekretariat.

I menuen til højre finder du links, artikler og undersøgelser om forskellige emner inden for destinationsudvikling.