UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Professionelle Partnerskaber

Hvordan arbejder man med professionelle partnerskaber i turismen? Helt nyt inspirationskatalog giver et godt indblik i, hvordan man på en professionel måde kan drive og lede udviklingen på turismeområdet.

Det er i stigende grad blevet en kompleks og krævende opgave at drive og lede turismeudvikling. Det har betydet, at de traditionelle turistkontorer har udviklet sig til destinationsorganisationer, som søger at bidrage til og tage ansvar for at give gæsterne den bedst mulige oplevelse på destinationerne.

Midtjysk Turisme har fokus på at fremme professionalisering af turismeerhvervet. Midtjysk Turisme har derfor sammen med Teknologisk Institut og Eskild Hansen udarbejdet et inspirationskatalog, som giver et godt indblik i, hvordan man på en professionel måde kan drive og lede udviklingen på turismeområdet.

Inspirationskataloget tager udgangspunkt i, at det vigtige arbejde med at professionalisere destinationsorganisationerne er en forudsætning for at skabe stærke og konkurrencedygtige turistprodukter og destinationer.

Inspirationskataloget Professionelle partnerskaber i turismen giver indblik i de mange ledelsesmæssige udfordringer og de bliver introduceret og illustreret med modellen for de fire ledelsesrum. Herudover giver kataloget en lang række lærerige eksempler på, hvordan de ledelsesmæssige udfordringer er blevet tacklet både i Danmark og i udlandet.

Særlige ledelsesmæssige udfordringer

Inspirationskataloget udpeger fire rum med særlige ledelsesmæssige udfordringer med dertilhørende opgavemæssige fokus:

  1. Strategi i spændingsfeltet mellem politik og marked
  2. Effektiv kommunikation og markedsføring
  3. Involvering af civilsamfundet og turistaktører på frivillig basis
  4. Partnerskaber og netværk, der driver kommercielle aktiviteter.

Kataloget kan downloades her eller rekvireres i trykt udgave ved at skrive til akv@midtjyskturisme.com

 

RELATERET INDHOLD

Nu er der åbnet for indstilling af kandidater til årets eftertragtede priser.

Tre priser og 125.000 kroner skal fordeles mellem tre turismeaktører i Region Midtjylland.

Hvem fortjener at blive hædret? Indstil din kandidat nu.