UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Finansieringskilder

Realisering af udviklingsaktiviteter og projekter kræver finansiering. Finansieringskilder kan være alt fra EU midler til filantropiske fonde, som Realdania. Her på siderne kan du finde inspiration til arbejdet med at finde finansiering til dine udviklingsaktiviteter og projekter. 

Arbejdet med at finde de rette finansieringsmuligheder og skrive ansøgninger er en tidskrævde proces. Når du søger en fond eller en pulje, så handler det om at gøre dit hjemmearbejde ordentligt og at få målrettet din ansøgning bedst muligt. Dvs. at man undersøger fondsmarkedet inden for sit fag- eller emneområde, og sætter sig grundigt ind i de enkelte fondes og puljeordningers støttebetingelser og vejledninger. Desuden er det helt centralt meget tidligt i processen at få afdækket mulighederne for egenfinansiering og at få involveret sine samarbejdspartnere.