UDDANNELSE

EU-programmer

Midtjysk Turisme har et tæt samarbejde med CDEU - Midtjyllands EU kontor i Bruxelles. Kontoret samarbejder med aktører fra hele Region Midtjylland, og bag Central Denmark EU Office står de midtjyske kommuner og Region Midtjylland.

Det er Central Denmark EU Offices vision at sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst muligt udbytte af EU. Midtjysk Turisme og Central Denmark EU Office samarbejder bl.a. omkring:

  • Internationalisering af den midtjyske turisme
  • Programmer og tilskudsmuligheder i regi af EU
  • Fremtidige indsatsområder i EU (2014-2020)
  • Videndeling omkring turismerelaterede aktiviteter i Region Midtjylland
  • Partnersøgning – nationalt og internationalt