UDDANNELSE

Fonde

I Danmark findes der mange forskellige fonde og puljer, som yder økonomisk støtte til udviklingsaktiviteter og projekter, der har relevans for turismeerhvervet. Udviklingsaktiviteterne kan fx omhandle natur- og friluftsliv, miljø, kulturelle aktiviteter, bygningsrenovering/ombygning, IKT eller uddannelse.

Er du interesseret i at søge økonomisk støtte til et eller flere udviklingstiltag, kan det  bl.a. være en god ide at undersøge nedenstående:

 • Lokale aktionsgrupper (LAG)
 • Landdistriktspuljen
 • Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)
 • Friluftsrådets Tips- og Lottomidler
 • Grønne partnerskaber (Naturstyrelsen)
 • Højteknologifonden
 • Aage V. Jensens Fond
 • Nordea Fonden
 • Nykredits Fond
 • Lokale- og Anlægsfonden
 • Bikubefonden og BG Fonden
 • Realdania