UDDANNELSE

Investormanual

Midtjysk Turisme ønsker at ruste offentlige og private aktører inden for turismen til bedre at kunne skabe dialog og samarbejde med potentielle investorer.  Investormanualen med tilhørende tjekliste udgør et redskab, der kan bruges til at komme omkring en problemstilling og sætte en reflektion i gang inden det første møde med investorerne. 

Investormanualen henvender sig til aktører i lokalområder, som arbejder med at udvikle turismen og fremme investeringer i erhvervet. Det er for eksempel ledere, medarbejdere og frivillige ved:

 • Turist- og destinationskontorer
 • Kommunale udviklingsafdelinger
 • Kommunale planlægningsafdelinger
 • Regionale udviklingsfunktioner
 • Erhvervsråd og væksthuse
 • Ejendomsselskaber
 • Foreninger og borgergrupper
 • Lokale aktionsgrupper.


Manualen består af følgende:

 • Begrebsafklaring som definerer, hvad der forstås ved investorrelationer, når opgaven er at skabe interesse for at investere i nye projekter og indgå i samarbejder i lokalområderne. 
 • Oversigt over internationale erfaringer med investorrelationer i turisme. Forudsætningerne er ikke altid de samme i Danmark og andre lande. Der er udarbejdet et ekstrakt af de nyttige erfaringer, som danske lokalområder kan læne sig op ad.
 • Strategisk manual som kommer ind på emner, der er nødvendige at tage stilling til og bearbejde systematisk.
 • Der ud over består manualen af en tjekliste med mere konkrete hjælpemidler og ”to-do”-lister i arbejdet med at opbygge gode investorrelationer.