UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Forretningsudvikling

Midtjysk Turisme har et stort fokus rettet mod forretningsudvikling i turismen.  Forretningsudvikling på flere niveauer er en afgørende succesparameter for målopfyldelsen af handlingsplanen for vækst i den midtjyske turisme.

Handlingsplanen har fokus på ”forretningen turisme” – og ved dette forstås, at væksten kun kan realiseres gennem øget omsætning og indtjening i turismeerhvervet i Midtjylland.

Fokus på forretningsudvikling skal hjælpe den enkelte virksomhed til at produktudvikle, optimere sine interne processer og ikke mindst øge afsætningen af sine produkter. Et særligt fokusområde for forretningsudvikling er de værdikæder, der ligger bag de midtjyske styrkepositioner i turismen – og kommerciel forretningsmæssig udvikling af de samarbejder mellem nøgleaktører, der kan gøre det samlede produkt i værdikæderne til lukrativ forretning for produktudbydere i den midtjyske turisme. Vi har samlet et udvalg af artikler med relation til dette emne på denne side og tager altid gerne en drøftelse af forretningsudvikling til gavn for den midtjyske turisme