UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

CSR

I en dansk turismekontekst har CSR og bæredygtighed primært været koncentreret omkring klima og miljø og dermed haft mindre fokus på sociale og samfundsmæssige aspekter. Det er ved at ændre sig, idet sammenhængen mellem de tre grundpiller i CSR; økonomi, social og miljømæssig bæredygtighed er blevet tættere forbundet i mange virksomhedspolitikker og forretningsstrategier.   

I Region Midtjylland har vi erhvervsmæssige styrkepositioner inden for miljø- og energiteknologi. En lang række af regionens turismeaktører, kommuner og virksomheder er desuden enten miljømærkede (Enegiby, Svanemærket, Grønne Nøgle osv.) eller har en mangeårig tradition for at arbejde med bæredygtighed i relation til fx feriehuse, transport og kursus- og mødeaktivitet.

I menuen til højre kan du finde et inspirationskatalog om bæredygtig og innovativ turismeudvikling i Norden. Desuden kan du finde information om "2013 Scandinavian Destination Sustainability INDEX", der er et målingsværktøj, som gør det muligt for destinationer at måle og konkurrere på social og miljømæssig bæredygtighed. I 2013 er 20 destinationer i 5 lande blevet evalueret.