UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Hvor godt kender du dine "ikke-kunder"

Dette spørgsmål ønsker mange turistvirksomheder og destinationer at få svaret på, og det er også, hvad analyserne "Ferie i Kystdanmark - warum nicht?" og "Ferie i Kystdanmark - varför inte?" udarbejdet af Videncenter for Kystturisme samt VisitDenmark og Region Syddanmark, giver et bud på.

Formålet med begge analyser har været at få et mere indgående indblik i og forstå de behov og ønsker, som de tyske og svenske ikke-kunder har og dermed igangsætte en indsats med henblik på at tiltrække helt nye målgrupper til det danske turistprodukt.

Resultaterne i analyserne, der er udarbejdet på baggrund af fokusgruppeundersøgelser, bidrager med nye indsigter og vinkler på den eksisterende og primært talbaserede viden, der findes. Men stiller samtidig også lige så mange nye spørgsmål, som den giver svar på gamle spørgsmål.

Nedenfor fremgår et uddrag de helt overordnede resultater fra de to analyser:

Ferie i Kystdanmark - warum nicht?

 • Fokusgrupperne ”nye turister”, ”loyale turister” og ”tidligere turister” er sammensat med respondenter fra Berlin, Hamburg og Düsseldorf.
 • Målgruppen de potentielt ”nye turister” er blevet prioriteret højest i dataindsamlingen.
 • Gruppen af ”nye turister” er ikke afvisende for at holde ferie i Danmark, og for en vis del af denne gruppe vil ferie i Kystdanmark være attraktiv, mens det for andre i gruppen vil kræve en udvikling i produkter og services for at opfylde deres behov og ønsker.
 • De potentielt ”nye turister” minder på visse områder om de tyskere, der i dag gæster de danske kystområder og deler tre kernebehov: afveksling, frihed og rekreation. Generelt gælder det, at jo længere ferie man vælger, jo vigtigere opleves det at få opfyldt så mange forskellige feriebehov som muligt. Og vice versa i forhold til kortere ferier.
 • På tværs af de forskellige grupper kredser ferielivet om: at lade sig op med fornyet energi; at opleve en modsætning til dagligdagen; afslapning vs. stress; fordybelse vs. overflade etc.
 • Dog adskiller de potentielt ”nye tyske turister” sig fra de andre grupper ved i højere grad at vægte ferier med fokus på afveksling og aktivitet.
 • De ”loyale” og ”tidligere” turister vægter i højere grad mere passive ferieaktiviteter som f.eks. afslapning, læsning, ro, nydelse af naturen etc.
 • For de potentielt ”nye turister” er Kystdanmark en relativ ukendt destination, og barriererne for at vælge ferie i Danmark går primært på, at omgivelserne er for kedelige, for mennesketomme og ensomme og at det formodes at være for dyrt.
 • For alle tre grupper gælder, at variation og afveksling i ferien opleves som generelt begrænset, herunder særligt aktivitetstilbud rettet mod lidt større børn.
 • Den tyske del af ”Nordsee” og ”Ostsee” f.eks. Sylt og Mecklenburg-Vorpommern er meget populære blandt de tre målgrupper, og vurderes at være de væsentligste konkurrenter til Kystdanmark.

Læs mere i analysen ”Ferie i Kystdanmark - warum nicht?”.

Ferie i Kystdanmark - varför inte?

 • Analysen uddyber og udbygger viden om potentielle svenske turisters rejsebehov og munder ud i anbefalinger til det videre arbejde med destinations- og produktudvikling og markedsføring af kystturismen i Danmark.
 • Analysen er baseret på fokusgrupper, og tager udgangspunkt i respondenternes behov, ønsker og forventninger.
 • Analysen afdækker mulighederne for geografisk at udvide markedet for svenske turister ved også at fokusere på Stockholmere.
 • 13% af svenskerne forventer at tage til Danmark indenfor det kommende år.
 • Svenskerne forventer i højere grad end turister fra vores nærmarkeder at bruge flere penge på ferier i det kommende år.
 • Der vurderes at ligge et potentiale i regionen omkring Stockholm.
 • De svenske turister har én af de mest brede overnatningsprofiler i Danmark, hvilket gør dem til en interessant målgruppe for flere typer overnatningsudbydere.

Læs mere i analysen ”Ferie i Kystdanmark - varför inte?”.