UDDANNELSE
Midtjysk Turisme
Figur 1: Turismens værdikæde

Samarbejde gennem turismens værdikæde

Turismens værdikæde er som sådan ikke noget nyt begreb. Det nye er den øgede opmærksomhed på værdikædens betydning og det, at den enkelte virksomhed kan udvikle sin forretning ved at være del af en større sammenhæng.

For fuldt ud at forstå værdikæden er det vigtigt at se denne fra et helikopterperspektiv og være bevidst om, at det er summen af de forskellige produkter og serviceydelser, der udgør turistens samlede oplevelse. Denne sammenhæng er illustreret i figur 1 (se ovenfor).

Og hvad betyder det i praksis?

Det betyder, at der er gensidig afhængighed mellem alle leddene i værdikæden. Sagt på en anden måde vil én virksomheds succes – eller mangel på samme – have en positiv eller negativ afsmittende effekt på andre og vice versa. Derfor er det vigtigt, at den enkelte virksomhed er opmærksom på dette afhængighedsforhold.

Helt konkret betyder det, at hvis gæsten skal have en god oplevelse under hele rejsen, er det ikke nok, at eksempelvis overnatningsstedet yder en god kvalitet og service. Gæsten skal også opleve den gode kvalitet og service under attraktionsbesøget, på restauranten, i naturen osv. Derfor er forudsætningen for en velfungerende værdikæde et tæt samarbejde mellem de forskellige udbydere til alle aspekter af turistens oplevelse.

Når der i dag er stor bevågenhed om værdikædens betydning, skyldes det bl.a., at gæsterne stiller større og større krav til kvalitet og service. Samtidig er den globale konkurrence skærpet betydeligt, hvor udbuddet af turismeprodukter er blevet større og adgangen lettere. Og én af måderne at imødegå denne udvikling er et tættere samarbejde på tværs af værdikæden, som kan medvirke til:

  • Gæsten oplever et sammenhængende produkt/oplevelse samt en mere målrettet og entydig kommunikation
  • Stærkere gennemslagskraft for virksomhederne i forhold til den internationale turisme
  • En markedsføringsmæssig synergi gennem samarbejde
  • Større mulighed for mersalg eller nysalg gennem eksisterende eller nye produkter hos den enkelte virksomhed

Forudsætninger for en velfungerende værdikæde

En velfungerende værdikæde stiller store krav til alle led i kæden, og det kan være en udfordring at få alle til at fungere optimalt. Men et større fokus på de enkelte led vil også medføre en forbedring af værdikæden som helhed. Og hvad ligger der så helt specifikt i de enkelte led? Jævnfør figur 1 og rækkefølgen, som gæsten oplever værdikæden, dækker de enkelte led over følgende:

Hverve, image og position
Fælles markedsføring og synliggørelse er en afgørende faktor. Partnere kan samle penge i større koncepter og kampagner, der kan opnå større rækkevidde på de internationale markeder. Samtidig er det vigtigt, at udvikling og markedsføring hænger sammen, så også de nyeste tiltag og produkter bliver tilgængelige for turisterne.

Booking & Afsætning
Når produkter er pakkeklare, skal de formidles på alle relevante platforme - herunder i særlig grad online platforme som hjemmesider, mobilsider og ikke mindst bookingmaskiner/afsætningskanaler. Det kræver mere samarbejde mellem virksomheder, destinationer, turoperatører og rejsebureauer for at sikre sammenhæng og links mellem forskellige sites og portaler. Desuden kan et fokus på ”sneboldseffekten” være hensigtsmæssig; når du booker dit ophold, får du samtidig inspiration til oplevelser.

Infrastruktur
Grundproduktet skal være i orden. Stisystemer, bymidter, havneområder, strandpromenader etc. skal være opdaterede, hvis de skal udgøre basis for projekt- og oplevelsesudvikling. Her vil det ofte være de offentlige instanser, der har ansvaret.

Overnatning
Undersøgelser viser, at turister stiller høje krav til bundniveau (basis) og topniveau (fyrtårne, unikke kvaliteter, oplevelser). Vi skal derfor højne kvaliteten af vores produkter inden for overnatning, bespisning og transport.

Oplevelser
Oplevelsesudvikling skal ikke kun ske lokalt. Det er oplagt, at virksomheder og destinationer gennem projekter samarbejder omkring oplevelsesudvikling og konceptualisering, således at disse kan udbredes i regionale og nationale temanetværk.

Eftersalg
Der findes en lang række tiltag, som kan skabe loyale gæster, der får lyst til at vende tilbage til samme destinationer. Her kan customer relationship management (CRM) danne et stærkt grundlag. CRM-funktionaliteten giver mulighed for indsigt i kundedata, købsvaner, marketing data og tendenser hos kunderne.  Det giver blandt andet mulighed for at lave målrettede nyhedsbreve, loyalitetskort og årskort.

Vi sætter fokus på turismens værdikæde med udgangspunkt i artikler om midtjyske turismeaktører, der samarbejder om et eller flere led i værdikæden. Du finder disse artikler nedenfor eller i menuen til højre:

Fru Larsen vil lokke lystfiskere til Randers med gourmet

Whisky-eventyr og økolandbrug bringer turister helt tæt på Skjern-egnen

 

Denne artikel er skrevet bl.a. med inspiration fra Anne Porse Nielsen, Manto A/S

RELATERET INDHOLD

Nye personaer

Nye personaer

Ønsker du et nuanceret kendskab til dine målgrupper? Midtjysk Turisme har udarbejdet 20 personaer, der kan hjælpe dig til at kommunikere bedre med dine gæster.