UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Håndbøger

Find inspiration til udvikling af en strategi for online tilstedeværelse, bliv inspireret til at indgå professionelle partnerskaber eller sæt ansigt på dine målgrupper.

Midtjysk Turisme og forskellige partnere har udgivet en række håndbøger til inspiration og hjælp for turismeerhvervet. På denne side har vi samlet dem alle - på tværs af projekter og indsatser.

Udgivelserne er udarbejdet i forskellige projekter og med forskellige samarbejdspartnere.

Nedenfor kan du læse mere om baggrunden for de enkelte håndbøger.

Download og bestilling af håndbøgerne

Ønsker du at downloade håndbøgerne, kan du gøre det gratis på Region Midtjylland, Regional Udviklings hjemmeside:

Download håndbøgerne gratis her

 

Håndbøgerne "Effektmåling på sociale medier", "Content Marketing", "BOOST undervisningen med turismefaglig viden" og "Eventboost" kan også bestilles i bogform ved henvendelse til Dansk Kyst og Naturturisme:

Birthe Jørgensen, Teamleder for Forretningsudvikling og Business Intelligence bjo@kystognaturturisme.dk

Henriette Mølgaard Hansen, Udviklingskonsulent i Forretningsudvikling og Business Intelligence hmh@kystognaturturisme.dk

Pris incl porto: kr. 50.-

God læselyst.

 

Smagsoplevelser 200X120

"Smagsoplevelser - Vejen til succes"

Få inspiration til at udvikle smagsoplevelser til turismeprodukter gennem erfaringer fra Projekt Smagsoplevelser.

 

RESULT Magasin

"RESULT Magasin"

Indeholder viden og læringer fra de 10 testprojekter under RETHINK Kulturturisme. Giver inspiration til arbejdet med kulturturisme, værdikæder, målgrupper og forretningsmodeller.

Læs mere 

Miniguide

"Miniguide: Sådan skaber du bedre eventoplevelser"

Håndbogen er målrettet eventarrangører, turisme- og kulturaktører, handelstandsforeninger, kommuner, eventsekretariater m.fl., der ønsker at tage initiativ til at skabe bedre eventoplevelser.

Læs mere 

Eventboost

"Eventboost"

Få inspiration til at øge indtjeningen i forbindelse med events og forslag til aktiviteter, der kobler smagsoplevelser med turismetilbud.

Læs mere 

Haandbog I Storytelling

"Håndbog i Storytelling"

Indeholder 7 praktiske værktøjer, som giver vejledning og inspiration til, hvordan du kan finde eller styrke den nuværende fortælling, som skal sælge dit produkt.

Læs mere 

Bliv Professionel På Trip Advisor

"Bliv professionel på TripAdvisor"

VisitAarhus og ErhvervsturismeAkademiets udgivelse er et praktisk redskab i dagligdagen i arbejdet med at håndtere anmeldelser på TripAdvisor og gøre virksomheden mere attraktiv på platformen. 

Læs mere 

Målgruppebeskrivelser

"Målgruppebeskrivelser"

Beskrivelserne kan danne udgangspunkt og inspiration til fremadrettet arbejde med online markedsføring henvendt specifikke målgrupper. Indeholder beskrivelser af norske, svenske, tyske og hollandske målgrupper.

Læs mere 

Personaer Forstaa Din Maalgruppe

"Personaer - Forstå din målgruppe"

Sæt ansigt på dine målgrupper og bliv bedre til at kommunikere med dem. Indeholder i alt 20 fiktive turistprofiler fra Tyskland, Norge og Holland.

Læs mere

Digital Vækst

"Digital Vækst"

ErhvervsturismeAkademiets praktiske redskab til at skabe en bedre online tilstedeværelse på henholdsvis hjemmeside, LinkedIn og Facebook.

Læs mere 

Den Digitale Vaerktoejskasse

"Den Digitale Værktøjskasse"

Giver gennem 10 kapitler inspiration og værktøjer til, hvordan du styrker din virksomheds online tilstedeværelse. Indeholder bl.a. introduktioner til Facebook, TripAdvisor og YouTube.

Læs mere 

Effektmaaling Paa Sociale Medier

"Effektmåling på sociale medier"

En udgivelse med konkrete værktøjer til at vurdere og måle effekten af din virksomheds indsats på sociale medier. Indeholder bl.a. guides til Facebook, Twitter og TripAdvisor.

Læs mere 

Film Skal Ses I Virkeligheden

"Film skal ses i virkeligheden - en håndbog om filmturisme"

NY UDGAVE: Beskriver hvordan film- og turistbranchen kan forenes, ligesom den giver konkrete værktøjer til, hvordan destinationer i fremtiden kan integrere filmturisme som et element i de øvrige aktiviteter.

Læs mere 

Professionelle Partnerskaber I Turismen

”Professionelle Partnerskaber i turismen”

Giver indblik i og inspiration til, hvordan man på en professionel måde kan drive og lede udviklingen på turismeområdet.

Læs mere 

Boost Undervisningen Med Turismefaglig Viden

"BOOST undervisningen med turismefaglig viden"

Et arbejdsredskab for uddannelsesinstitutioner og uddannelsesplanlæggere i arbejdet med udvikling og udbud af uddannelser. 

Læs mere