UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

HORESTAs normtalsanalyse viser tegn på fremgang

HORESTAs normtalsanalyse 2012/2013 er nu på gaden, og den viser bl.a., at indtjeningen hos de danske hoteller og restauranter er i fremgang. Efter en række vanskelige kriseår er der nu vækst både i forhold til omsætning og bundlinje. Sammenlignet med tidligere tiders indtjeningsniveau er der dog stadig lang vej endnu.

Normtalsanalysen er den mest omfattende analyse, der findes af hotel- og restauranterhvervets økonomi. Analysen kortlægger udviklingen i indtægter og omkostninger, og den bygger på mere end 700 virksomheder, der i år har indsendt regnskaber til HORESTA. Derudfra er der udarbejdet nøgletal for 18 forskellige restaurant- og hotelkategorier.

Normtalsanalysen giver indblik i branchens udfordringer og vækstpotentialer, og den fungerer som sammenligningsgrundlag for branchens virksomheder. Samtidig kan den anvendes til at spotte optimeringsmuligheder, forbrugertrends m.v.

Nedenfor følger centrale uddrag fra normtalsanalysen 2012/2013:

Hotelerhvervet 2012 (inkl. kroer samt kursus- og konferencecentre)

 • 864 hoteller, kroer samt kursus- og konferencecentre i Danmark
 • For tredje år i træk er der slået rekord i antal solgte overnatninger. I alt 12,4 mio. overnatninger på de danske hoteller samt kursus- og konferencecentre (steget med 4,3% ift. 2011)
 • Belægningsprocent: 54% (53% i 2011, 57% i 2007)
 • 46% af overnatningerne foretages af udenlandske gæster
 • Samlet kapacitet: 47.000 værelser (udvidet med 1,4% ift. 2011)
 • I perioden 2007-2012 er der etableret 7000 nye hotelværelser
 • Mere end 70% er en del af et kædesamarbejde (kapitalkæder el. frivillige kæder)
 • 49,5% af de danske hoteller havde overskud (44,1% havde overskud i 2011)
 • 14 konkurser i 2012 (36 konkurser i 2011)

 

Omsætningsfordeling 2012

  2012 (mio. kr.) Ændring 2011-2012
Hoteller 9.360 5,3%
Konferencecentre og kursusejendomme 1.580 0,3%
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold 551 -1,6%
Campingpladser 927 -0,4%
Andre overnatningsfaciliteter 14 14,0%
I alt 12.433 3,9%

 

Resultater og tendenser

 • Kategorien ”Garnihoteller i provinsen” har leveret det bedste resultat før skat af alle hotelkategorier med et overskud på 8,4% af omsætningen
 • Kategorien ”Garnihoteller i København” har haft den største fremgang i bundlinjen af alle – i alt 4 procentpoint
 • Begyndende øget efterspørgsel på hotelsiden ved kursus- og konferencecentre
 • Det er fortsat vanskeligt for landets mindste hoteller, der har et gennemsnitligt underskud på 5,9% af omsætningen
 • Det er svære tider for feriecentrene, der har oplevet et fald i omsætningen på 1,6%. Lavere finansieringsomkostninger m.m. har dog medvirket til, at overskuddet blev øget med 0,2 procentpoint
 • Trods højere belægning og gennemsnitspris på københavnske hoteller, er det hotellerne i provinsen, der opnår det bedste resultat før skat
 • Vandrerhjemmene har haft en lille omsætningsfremgang (1,4%)

 

Restauranterhvervet 2012 (inkl. pizzeriaer, caféer, værtshuse, grillbarer m.v.)

 • 14.309 restauranter i Danmark
 • Omsætning: Kr. 33,5 mia. ex moms. (godt 38 mia., når restaurantomsætning genereret fra hotelerhvervet medregnes). Omsætningsniveauet var 13,6% højere i 2012 set ift. 2007
 • Besøgstallet er dalet med 3,3% ift. 2011
 • 42% havde overskud i 2012 (35% havde overskud i 2011, 50% i 2007)
 • Trods omsætningsfremgang og dalende omkostningsniveau har den gennemsnitlige restaurant stadig et underskud på 1,4% af omsætningen
 • Gennemsnitsdanskeren går på restaurant, café, diskotek el. værtshus 53 gange om året – Københavnerne er flittigst med 82 årlige besøg
 • Forbruget pr. besøg er steget til 124 kr. ex moms (21,8% mere end i 2007)
 • Knap 4% er en del af en dansk eller international kæde
 • 289 konkurser i 2012 (290 konkurser i 2011)


Omsætningsfordeling 2012

  Antal virksomheder Omsætning
(mio.kr.)
Ændring
2007-12
Ændring
2011-12
Restauranter 4.639 14.684 17,4% 6,8%
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer m.v. 4.705 6.510 -2,0% 1,3%
Event catering 937 2.035 9,7% 4,0%
Vafeer, værtshuse, diskoteker m.v. 2.666 5.262 14% 5,6%
Anden restaurationsvirksomhed 1.362 5.010 29,2% 6,2%
I alt 14.309 33.500 13,6% 5,2%

 

Resultater & tendenser

 • Danskernes foretrukne restaurantkategori er (fortsat) cafeerne. Kategorien 'Restauranter' er dog ved at nærme sig cafeernes besøgstal. Trods et faldende besøgstal overordnet set, har kategorien ’Restauranter’ (herunder den typiske a la carte restaurant) samt cafeer klaret sig bedre end gennemsnittet
 • Kæde- og konceptrestauranter har stået stærkt i krisetiden, hvilket bl.a. skyldes gennemprøvede koncepter og stordriftsfordele
 • Fastfood-restauranter (pizzeriaer, burgerbarer, grillbarer m.v.) mister gæster (NB. Fastfoodkæder optræder i kategorien restauranter)
 • Af alle kategorier er det diskotekerne, der har oplevet den største tilbagegang fra 2007-2012
 • Den største vækst fra 2007-12 har været i kategorien 'Anden restaurationsvirksomhed'. Kategorien omfatter primært omsætning fra kantineoperatører. Særligt er det virksomheders kantineordninger, der ikke har været lige så påvirket af krisen som det traditionelle restaurantmarked.

RELATERET INDHOLD

Turismens økonomiske betydning

Turisterne forbruger for i alt 82,4 mia. kroner, når de er på ferie og forretningsrejse i Danmark. Den store omsætning er med til at gøre turismen til et af Danmarks vigtigste erhverv, der skaber vækst, omsætning og arbejdspladser i hele landet.