UDDANNELSE

Turismens økonomiske betydning 2012

Turisterne forbruger for i alt 87,2 mia. kroner, når de er på ferie og forretningsrejse i Danmark. Den store omsætning er med til at gøre turismen til et af Danmarks vigtigste erhverv, der skaber vækst, omsætning og arbejdspladser i hele landet. 

Turismen skaber job og eksportindtægter

Turismen spiller en vigtig rolle i det danske samfund. Turisternes forbrug skaber nemlig omsætning og beskæftigelse i en lang række erhverv, også udenfor de erhverv som man normalt forbinder med turismen. Ferie- og forretningsrejsende bruger ikke kun penge på overnatninger og restaurantbesøg, men også på shopping, oplevelser og meget andet. VisitDenmarks beregninger viser, at turismen er med til at skabe beskæftigelse for knap 122.500 fuldtidsansatte rundt omkring i landet, og det er med til at gøre turisterhvervet til et af de helt store erhverv i Danmark. 

Turismen er et af Danmarks vigtigste eksporterhverv 

De fleste tænker nok ikke over det, men turismen i Danmark er i høj grad et eksporterhverv. Når en udenlandsk turist bruger penge i Danmark, så svarer det nemlig til at en dansk produceret vare, service eller oplevelse bliver eksporteret til udlandet. De udenlandske turister forbruger for i alt 35,7 mia. kr. årligt under deres ophold i Danmark, hvilket udgør godt 41 pct. af det samlede turismeforbrug. Som eksporterhverv har turismen derfor stor betydning for den danske økonomi, da 3,6 pct. af den samlede eksport i Danmark stammer fra turismen. Dermed er turisme kun overgået af Transport og Næringsmidler på betalingsbalancen på henholdsvis 23,4% og 8,9%.

Turismens betydning i Region Midtjylland.

Kilde: Turismens økonomiske betydning 2012

RELATERET INDHOLD