UDDANNELSE
Midtjysk Turisme

Salg & Service

Turistaktører og destinationer skal lære at opsøge potentielle kunder allerede under inspirationsfasen og at yde et særdeles højt serviceniveau i forbindelse med bestillinger og køb af turismeprodukter.

For at kunne yde optimal service under opholdet, er det vigtigt, at aktører og destinationer har de rette kompetencer til at vide hvordan – og igennem hvilke medier – de bedst når turisten, mens denne er her. For at kunne opnå kundernes loyalitet skal aktører og destinationer lære at opstille loyalitetsprogrammer gennem brugen af professionelle værktøjer.

Kort sagt skal de midtjyske turismeorganisationer udvikle deres turistinformation til turistservice. Det betyder mere fokus på kommunikationen til turisten – og i den forbindelse salg. Det handler i høj grad om at vide, hvornår turisten har brug for hvad.

Vi har samlet viden om forskellige fokusområder, der retter sig om salg, service og kundeadfærd. De skal danne inspiration til,hvordan man øger omsætningen før, under og efter ferien.

Du kan finde mere om Salg & Service under disse tre overskrifter:

 

 

RELATERET INDHOLD

Fremtidens Turistservice

Den personlige øjeblikkelige kommunikation med turisten og dennes forventninger til servicen stiller de midtjyske destinationer over for en række udfordringer i forhold til den måde, turistbureauer arbejder på i dag.

Kunderelation & CRM

Som virksomhed skal du skabe relation til kunderne, så du ved hvornår du kan skabe et mer- og et krydssalg og ikke mindst til hvilke kunder.